Zamestnanci
Odborná prax
Projekty pre študentov
Oznamy
Kontakt
LinkyContent © 2005 by VVaPC
WebDesign © 2005 by simmi
 


Prečo študovať na VVaPC

Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum UKF v Spišskej Novej Vsi je jedným z mála vysokoškolských pracovísk v regióne, ktoré disponujú vlastnými priestormi (vrátane knižnice ubytovacích kapacít) a ponúkajúcich štúdium v prvom aj v druhom stupni dennej a externej formy. Dlhoročná tradícia a skúsenosti z pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa plne aplikujú aj do študijných programov.

VVaPC v súčasnosti ponúka nasledovné akreditované študijné programy:

1. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Bc.): študijný odbor Sociálna práca (3.1.14), študijný program Sociálna práca v dennej a externej forme. Štandardná dĺžka štúdia v oboch formách je tri roky a končí sa obhajobou bakalárskej práce a vykonaním štátnych skúšok.

Profil absolventa Bc.

2. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Mgr.): študijný odbor Sociálna práca (3.1.14), študijný program Sociálna práca v dennej a externej forme. Štandardná dĺžka štúdia v oboch formách je 2 roky a končí obhajobou diplomovej práce a vykonaním štátnych skúšok.

Profil absolventa Mgr.

Uplatnenie

Absolventi štúdia nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetviach sociálnej sféry, rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, školstva, vnútra, spravodlivosti, v podnikovej sfére, v oblasti verejnej správy a aktivitách neštátnych subjektov a ďalších odvetviach spoločenskej praxe.


Profil pracoviska | Štúdium | História | Publikacná činnosť | Vedecko - výskumná činnosť |