Zamestnanci
Odborná prax
Projekty pre študentov
Oznamy
Kontakt
LinkyContent © 2005 by VVaPC
WebDesign © 2005 by simmi
 


Profil pracoviska

Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum (VVaPC) je samostatným pracoviskom Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva. Už od svojho vzniku sa venuje vedecko-výskumnej činnosti a zároveň príprave budúcich sociálnych pracovníkov. V súčasnosti ponúka záujemcom štúdium v bakalárskom a magisterskom študijnom programe Sociálna práca (v dennej aj v externej forme). Vlastné priestory, výborné personálne, technické a materiálne zabezpečenie (počítačová trieda, moderné technológie vzdelávania, vlastná odborná knižnica, atď.), spolupráca s vedeckými, odbornými inštitúciami a zároveň s odborníkmi z praxe, v neposlednom rade tiež vlastné ubytovacie priestory pre študentov denného aj externého štúdia garantujú kvalitné vzdelávanie v ponúkaných odboroch. Pracovisko má skúsenosti z organizovania rôznych vedeckých, odborných, ale aj kultúrno-spoločenských podujatí (konferencie, semináre, festivaly a iné) a spolupracuje na viacerých vedeckých úlohách.
VVaPC poskytuje ubytovacie služby denným a externým študentom UKF ako aj iným osobám.
Profil pracoviska | Štúdium | História | Publikacná činnosť | Vedecko - výskumná činnosť |