Zamestnanci
Odborná prax
Projekty pre študentov
Oznamy
Kontakt
LinkyContent © 2005 by VVaPC
WebDesign © 2005 by simmi
 


Odborná prax

Materiály k odbornej praxi:

Pre študentov denného štúdia

Link na Manuál k odbornej praxi pre študentov Bc. denného štúdia
http://www.kspsv.fsvaz.ukf.sk/Prax-profily/pdfint/Manu%E1l%20k%20praxi%20BC.pdf

Link na manuál k odbornej praxi pre študentov Mgr. Denného štúdia
http://www.kspsv.fsvaz.ukf.sk/Prax-profily/pdfint/Manu%E1l%20k%20praxi%20MGR.pdf

Pre študentov externého štúdia

Link na manuál k odbornej praxi pre študentov Bc. externého štúdia
ttp://www.kspsv.fsvaz.ukf.sk/Prax-profily/pdfext/Manu%E1l%20k%20praxi%20BC.pdf

Link na Manuál k odbornej praxi pre študentov Mgr. externého štúdia
http://www.kspsv.fsvaz.ukf.sk/Prax-profily/pdfext/Manu%E1l%20k%20praxi%20MGR.pdf

Profil pracoviska | Štúdium | História | Publikacná činnosť | Vedecko - výskumná činnosť |