Zamestnanci
Odborná prax
Projekty pre študentov
Oznamy
Kontakt
LinkyContent © 2005 by VVaPC
WebDesign © 2005 by simmi
 

doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. Vedúci VVaPC
e-mail: vklein@ukf.sk
konzultačné hodiny: pondelok 13.00 – 15.00
streda 13.00 – 15.00
Mgr. Jurina Rusnáková, PhD. Odborná asistentka
e-mail: jrusnakova@ukf.sk
konzultačné hodiny: utorok 14.00 – 16.00
štvrtok 10.00 – 12.00
PhDr. Marianna Šramková, PhD. Odborná asistentka
e-mail: msramkova2@ukf.sk
konzultačné hodiny: streda 13.00 – 14. 00
štvrtok 9.00 – 11. 00
PhDr. Mária Hamráčková, PhD. Odborná asistentka
e-mail: mhamrackova@ukf.sk
konzultačné hodiny: pondelok 12.00 – 14. 00
streda 9.00 – 11. 00
piatok 9.00 – 11. 00
Ing. Róbert Bílek, PhD. Odborný asistent
e-mail: rbilek@ukf.sk
konzultačné hodiny: streda 09.00 – 10.30
JUDr. Peter Demek, PhD. Odborný asistent
e-mail: pdemek@ukf.sk
konzultačné hodiny: streda 15.00 – 16.00
Mgr. Lenka Jalilah Hrušková Doktorand
e-mail: lenka.jalilah.hruskova@ukf.sk
konzultačné hodiny: pondelok 11.00 – 12.30
utorok 11.00 – 12.30
Profil pracoviska | Štúdium | História | Publikacná činnosť | Vedecko - výskumná činnosť |