Zamestnanci
Odborná prax
Projekty pre študentov
Oznamy
Kontakt
LinkyContent © 2005 by VVaPC
WebDesign © 2005 by simmi
 

Kontakty
Hviezdoslavova 15
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: ++421 53 4412339
Fax: ++421 53 4412341

Sekretariát a študijné oddelenie pre denné štúdium
Mgr. Lucia Čechová
mail: lcechova@ukf.sk

Študijné oddelenie pre externé štúdium
Ľubica Kacvinská
mail: lkacvinska@ukf.sk

Správca budovy
Miroslav Strehovský

Knižnica
Lívia Hamráková
mail: lhamrakova@ukf.sk

Ubytovanie
Mgr. Ľudmila Butvinová
Magdaléna Mikundová
Profil pracoviska | Štúdium | História | Publikacná činnosť | Vedecko - výskumná činnosť |