Zamestnanci
Odborná prax
Projekty pre študentov
Oznamy
Kontakt
Linky











Content © 2005 by VVaPC
WebDesign © 2005 by simmi
 


Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum v Spišskej Novej Vsi

Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum vzniklo v akademickom roku 1995/96 pod názvom Detašované pracovisko Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Významným momentom pri jeho vzniku bola úzka spolupráca s Mestským úradom a s Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi. Pri jeho zrode stáli dve katedry vtedajšej pedagogickej fakulty: Katedra rómskej kultúry a Katedra pedagogiky. Spočiatku bolo pracovisko integrálnou súčasťou Katedry rómskej kultúry, v roku 1999 sa stalo samostatnou štruktúrnou jednotkou Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.

V prvých rokoch tu bolo možné študovať len v externej forme v programoch Učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl a Sociálna a osvetová práca. Neskôr sa ponuka rozšírila aj na denné štúdium v programe Sociálna práca v rómskych komunitách.

Osobitnú kapitolu v rozvoji pracoviska otvorilo získanie bývalej budovy Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi do majetku Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na prelome rokov 1997/98. Detašované pracovisko tak získalo vlastné priestory a teda i základný predpoklad pre svoju dlhodobú činnosť v Spišskej Novej Vsi.

V roku 2001 sa pracovisko stalo súčasťou novovzniknutej Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva. V súčasnosti nesie názov Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum UKF v Spišskej Novej Vsi.
Profil pracoviska | Štúdium | História | Publikacná činnosť | Vedecko - výskumná činnosť |